New Creation Gospel Church

Click here to edit subtitle

 

Click here to edit text

Schiep God de mens of schiep de mens God?

"Als de mens God heeft verzonnen dan moeten we teruggaan naar de schrijvers van de eerste boeken die de trend om de boeken te manipuleren gezet moeten hebben." Vanuit wetenschappelijke hoek is overtuigend bevestigd dat het Bijbelse verslag over de geschiedenis van de Joden klopt. Vele aanwijzingen - zoals plaatsnamen en archeologische vondsten - bewijzen dat de Joden onder andere ooit in Egypte leefden en daar weggeleid werden door plagen die Egypte teisterden. Ook dat ze daarna door de woestijn naar het beloofde land trokken. Natuurlijk probeert de wetenschap ook uit te leggen hoe al die "wonderen" niet noodzakelijk wonderen, maar natuurfenomenen zouden geweest zijn, maar hun argumenten zijn magertjes.


Dus de aardrijkskundige puzzel klopt, maar klopt dan ook de ‘juridische’ puzzel die zaken betreft zoals wetten en plichten die de Joden kregen etc. Laat ons dat eens even van naderbij bekijken.

De eerste vijf Bijbelboeken zijn geschreven door Mozes. Dus Mozes moet, om het zachtjes te zeggen, een serieuze agenda gehad hebben zoals men wel eens zegt: om de mensen te controleren, om een totaal nieuw godsbeeld te creëren, om de Joden wat discipline bij te brengen enzovoort.


Als je een dergelijke agenda hebt denk ik niet dat je ook nog alles zo gedetailleerd gaat formuleren. Lees je door die eerste vijf boeken, dan wordt er tot treurens toe op elk detail ingegaan, van namenlijsten tot plaatsnamen, over oorlogsdaden/-dagen tot rituelen en offers. Dat er zoveel details worden vermeld doet ons geloven dat het de verslaggevers om meer te doen was dan zomaar een controlesysteem te ontvouwen.


Maar nog onwaarschijnlijker is dat al de volgende schrijvers, in totaal zo'n 35, meestal onbekend met elkaar, dezelfde agenda zouden moeten hebben gehad. Dit is onwaarschijnlijk omdat er zich bovendien grote tijd-lapsen bevinden tussen deze schrijvers om het nog niet te hebben over alle sociale ladders waarvan ze vertegenwoordigers waren. Ze kenden bovendien vaak niet de geschriften van hun voorgangers of zeker niet nakomers omdat die veel later gebundeld zijn. 

Dit dus wil zeggen dat al deze schrijvers met ieder hun eigen agenda afzonderlijk van elkaar één aaneensluitend verhaal geschreven hebben.


Vaak  worden bisschoppen en kerkleiders ervan beschuldigd in de eerste eeuwen na Christus met de toen bestaande geschriften gesjoemeld te hebben om zo hun willetje op te leggen, maar dat zou dan tegen de later en eerder opgegraven eeuwenoude geschriften ingaan, geschriften die vandaag allemaal te controleren zijn. 

Hetgeen zij wèl konden doen - en ook deden - is afwegen en bepalen welke geschriften authenthiek waren en dus geschikt om in de Bijbel terecht te komen, iets wat heel zorgvuldig is gedaan. 


Ik zou nog kunnen ingaan op de vraag waarom God wèl de mens geschapen heeft, maar ik ben me ervan bewust dat dit voor een groot deel zou overeenkomen met wat het ander artikel over geloof op deze site er al over zegt.