New Creation Gospel Church

Click here to edit subtitle

misvattingen

- De 'Kerk' is niet al wat zich kerk noemt!

 De Kerk is de verzameling van gelovigen of van Christenen die Christus als Verlosser en Heer         beschouwen. Daar valt dus niet onder: naamchristenen(niet praktiserende 'gelovigen') of gelovigen  

 die alles behalve de dingen doen die Christus van ons vraagt.


- Niet wat gelovigen doen of zeggen is de standaard, maar Gods woord is de standaard.


- Bij wedergeboorte start de heiliging, niet eerder.


- Wat hoog op aarde is zal laag in het hiernamaals zij, wat laag op de aarde is, zal hoog in het hiernamaals zijn. Dat is het mooie van Gods Koninkrijk.


- Brainwashed zijn we allemaal. Of wie is er evenwichtig geïnformeerd over alle mogelijke geloven?