New Creation Gospel Church

Click here to edit subtitle

Waarom toch naar de kerk gaan??


Als we ons de vraag stellen; waarom we wel naar de kerk zouden moeten gaan (geloven is toch voldoende) moeten we gaan kijken naar de vier fundamenten van de kerk.


Onderwijs

Onderwijs is geestelijk voedsel zoals beschreven in de bijbel en zoals we fysiek voedsel eten om te overleven, horen we ook geestelijk voedsel binnen te krijgen om op lange termijn geestelijk sterk te blijven.

Als je van mening bent dat je er toch niets aan hebt of het toch vergeet; je zal ook vergeten wat je de laatste dagen gegeten hebt, maar het is wel dat eten dat je levend en energiek houd, zo ook voor het geestelijke luik. Er zijn er die zouden kunnen zeggen: Ik kan me thuis ook onderwijzen, maar de vraag is gebeurt dat? En in elk geval zal dat éénzijdig zijn.


Relaties

Zoals op het werk of in de vrije tijd zijn relaties heel belangrijk en kan er veel zegen en veel voordelen uit voortvloeien. Zeker als, zoals in de kerk de evidentie zou moeten zijn, je naaste niet oordelend, roddelend of beschimpend is. Als de kerk op liefde gebaseerd is wat bijbels prioriteit is, dienen we, helpen we en bemoedigen we elkaar als het wat moeilijker gaat, waar we allemaal wel eens doorgaan. Tenslotte zijn we als relationele wezens op de aarde gezet en zou het ons allemaal te doen moeten zijn om te geven, te delen


Aanbidding

We worden opgeroepen in aanbidding te zijn in de nauwe en brede(alles tot eer van Hem) betekenis van het woord. Niet in de eerste plaats omdat God zo’n nood of verlangen heeft om aanbeden te worden, maar omdat er een heiligend, rechtvaardigend effect ligt in aanbidding. Geestelijke groei wordt zo in combinatie met onderwijs gegarandeerd, want God openbaard zich ook gedeeltelijk door aanbidding


Avondmaal

Jezus kwam om ons te verzoenen met de vader, door vergeving van zonden, door de scheidingsmuur weg te nemen. Dit heeft hij gedaan door zijn bloed dat vloeide en zijn lichaam dat verbroken werd aan het kruis op Golgotha. Dit vraagt hij om te gedenken door brood en wijn in onze samenkomsten opdat het ons een voorbeeld blijft van zelfopoffering, liefde en dienstbaarheid

Bovendien vraagt God ons om in zijn dienst te staan door de gaven van de Heilige Geest uit te oefenen en te ontwikkelen. Deze zijn ons gegeven tot opbouw van de kerk zelf en dat kan onmogelijk buiten de kerk.


Dit zijn alleszins al vijf redenen voor een gelovige om de ‘zondag’ samenkomsten niet te verzaken.